Meer over muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij muziek wordt gebruikt om de (mentale)gezondheid en het welzijn van een individu te verbeteren. Het is gebaseerd op het feit dat muziek een krachtig medium is dat emoties, gedrag, lichamelijk functioneren en cognitie kan beïnvloeden. Muziektherapie wordt uitgevoerd door getrainde muziektherapeuten die muziek doelbewust inzetten om therapeutische behandeldoelen te bereiken.

Muziektherapie kan worden toegepast in verschillende instellingen, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, scholen en revalidatiecentra. Het kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt en kan zowel op individuele basis als in groepssessies plaatsvinden. Enkele van de voordelen en toepassingen van muziektherapie zijn onder meer:

  • Emotieregulatie: Muziek kan helpen bij het uiten en begrijpen van emoties. Het kan cliënten helpen omgaan met stress, angst, depressie en andere emotionele problemen.
  • Verbetering van de cognitie: Muziektherapie kan de cognitieve functies verbeteren, zoals geheugen, concentratie en probleemoplossend vermogen. Het wordt vaak gebruikt bij patiënten met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.
  • Fysieke revalidatie: Muziektherapie kan worden gebruikt bij fysieke revalidatie om de motorische vaardigheden en coördinatie te verbeteren.
  • Verbetering van de sociale vaardigheden: Groepssessies met muziektherapie kunnen sociale interactie, communicatie en samenwerking bevorderen.
  • Stressvermindering: Muziek kan helpen bij het verminderen van stressniveaus en het bevorderen van ontspanning.

Muziektherapie omvat het gebruik van verschillende muzikale elementen, zoals ritme, melodie en tekst, afhankelijk van de doelen van de therapie en de behoeften van de patiënt. De therapeut zal nauw samenwerken met de patiënt om een gepersonaliseerd behandelingsplan te ontwikkelen en muziek te gebruiken als een middel om therapeutische vooruitgang te boeken.

Neurologische muziektherapie

Neurologische muziektherapie is een verdieping binnen het vak muziektherapie. Het gaat uit van het effect van muziek op het brein en is volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Prof. Dr. Michael Thaut is de grondlegger van de neurologische muziektherapie (NMT). 

Er wordt binnen de NMT focus gelegd op technieken die zich richten op de behandeling van
-motoriek (o.a. verbeteren van het looppatroon en trainen van spierfuncties) 
-spraak/taal (o.a. behandeling van afasie, dysartrie in samenwerking met logopedisten) 
-cognitieve functies (o.a. neglect, aandachtsstoornissen, geheugen) 

Deze vorm van muziektherapie wordt ingezet bij mensen met een neurologische aandoening. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan NAH (niet aangeboren hersenletsel), de ziekte van Parkinson, Alzheimer en autisme.

In haar werk behandelt Evelien regelmatig mensen met een afasie (spraak/taalstoornis) na een CVA of cliënten met andere neurologische problemen. 

Vergoeding muziektherapie

Muziektherapie valt onder de noemer “vaktherapie”. Vaktherapie wordt door een aantal zorgverkeraars als alternatieve zorg vanuit het aanvullend pakket vergoed. Op zorgwijzer.nl kunt u bekijken of uw zorgverzekering muziektherapie vergoed. Belangrijk hierbij om te weten dat Praktijk voor muziektherapie aangesloten is bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Door hieronder te klikken komt u direct uit bij het overzichtspagina. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met me op.